ID Projects


IDprojects מספקת באמצעות איש קשר אישי, שירות כולל ע״י מתן מגוון רחב של פתורנות לכל פרויקט, החל מהשלבים המקדימים: משרדי מכירות, דירות לדוגמא וכלה בשלבים הסופיים: לוביים, אבזור חדרי מלון, דיור מוגן ומשרדים. לקראת אכלוס הפרויקט, אנו עורכים באולמות התצוגה של הרשת ימי לקוחות ייעודיים, במסגרתם ניתנות הטבות שונות העונות באופן מדוייק לאופי וצרכי כל פרויקט.

לתאום פגישה:
שרון אשד 052-8322018
sharon@efdesign.co.il