BRAIDED

BRAIDED

ככל שהמגמה הטכנולוגית מאיצה, מתחזקת מנגד המגמה השורשית, המקדשת את הקשר עם האדמה, עם חומר הגלם בצורתו הראשונית
ועם זוג ידיים יוצרות. ככלל, לכל מגמה קיימת מגמת נגד, והן ברוב המקרים מזינות האחת את השניה ומעצימות זו את זו.

 

2   

 

3

 

הטרנדולוגית הבינלאומית לי אדלקורט, החלה לדבר על מלאכות היד והחזרה לשימוש בטכניקות ייצור מסורתיות כבר לפני כ- 5 שנים.
היום מתממשת התחזית של אדלקורט ומציגה רק קצהו של קרחון שעוד צפוי להמשיך ולהיחשף.

4

 

הקליעה, בדומה לטכניקות נוספות, אינה נחלתו של תחום אחד וניתן להבחין בגלישה שלה לעולמות תוכן משיקים. באופן הזה נוכל לפגוש
בה כשמדובר בפרטי ריהוט לבית, על הקולבים בחנויות הבגדים (או בקופסאות הנעליים) וגם כשמדובר במחלפות ראשנו. ואולי בכלל הסדר
ההפוך הוא הנכון. קליעת הצמות המיוחדות הפכה בשנתיים האחרונות לאחד הטרנדים הלוהטים המפרנס קהילה הולכת ומתפתחת של
'יוטיובריות' המלמדות את המשנה המורכבת, צעד אחרי צעד, בסרטונים שמציפים את הרשת.

5

 

6